February 21, 2019info@mass.org.mtMalta Association of Small Shareholders (MASS VO 0629)

Newsletter

Home / Newsletter

SHAREHOLDERS NEWS MAY 2018 – No 36

F’dan il-magazin numru 36 għax-xahar ta’ Mejju 2018, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu artiklu bil-Malti u bl-Ingliż mit-Teżorier Saviour Buttigieg: L-2017 Sena ta’ Suċċess għall MASS/2017-A Successful Year for MASS. Imbagħad għandkom artikolett miktub minni: Ir-Riċevimenti li jsiru fil-Laqgħat Ġenerali Annwali. Wara għandkom artiklu mis-Sur Edward Rizzo li jismu: The Dividend […]

SHAREHOLDERS NEWS APRIL 2018 WITH SUPPLEMENT No 35

F’dan il-magazin numru 35 għax-xahar ta’ April 2018, u li kważi se jkun iddedikat kollu għal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu l-Minuti tal-LĠA 2018, moqrija fillaqgħa mill-Viċi PRO Anthony Said. Imbagħad għandkom id-Diskors tal-President Alfred Portelli. Wara ssibu ir-Rapport Amministrattiv moqri mit-Teżorier Saviour Buttigieg, fl-assenza tal-Assistant […]

SHAREHOLDERS NEWS – MARCH 2018 NO 34

F’dan il-magazin numru 34 għax-xahar ta’ Marzu 2018 se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni; wara ser issibu artiklu interessanti mis-Sur Edward Rizzo: 2017 – A Challenging Year for Maltese Equity Investors. Imbagħad għandkom waħda Mill-Ittri tagħkom li rċevejna f ’dawn l-aħħar ġimgħat. Wara għandkom artiklu mill-Viċi PRO talMASS Anthony Said: Risk And Diversification […]

SHAREHOLDERS NEWS – FEBRUARY 2018 NO 33

F’dan il-magazin numru 33 għax-xahar ta’ Frar 2018 se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni; wara ser issibu artiklu mill-President tal-MASS, Alfred Portelli, bl-isem ta’ Inħeġġukom tieħdu sehem fil-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS, li ser issir fil-Borża ta’ Malta fit-22 ta’ Marzu 2018. It-tieni artiklu huwa t-tieni parti tal-artiklu miktub mis-Sra Avalon Abela mill-BOV li […]

SHAREHOLDERS NEWS – JANUARY 2018 – No 32

F’din l-ewwel rivista għal din is-sena, numru 32 għax-xahar ta’ Jannar 2018, wara l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni, ser issibu artiklu: Malta Stock Exchange organises its Annual Awards Dinner. Ittieni artiklu huwa Echo of the MASS/BF Conference minn Tony Borg is-Segretarju Internazzjonali tal-MASS. Imbagħad wara għandkom artiklu fuq żewġ partijiet, bit-tieni parti se ssibuha […]

The BOV Education Programme 2018

The BOV Education Programme is back! In a world where a good understanding of one’s finances is essential, the provision of free financial education remains a priority for Bank of Valletta. For 2018, the Bank will be organising educational sessions focusing on succession planning and power of attorneys, contracts and guarantees, family law and matrimonial […]

SHAREHOLDER’S NEWS – NOVEMBER 2017 – No 31

Din ir-rivista numru 31 tax-xahar ta’ Novembru 2017, qed tkun ħarġa speċjali ddedikatha kollha kemm hi għall-Konferenza Internazzjonali Dwar id-Drittijiet tal-Azzjonisti, organizzatha mill-MASS flimkien mal-Better Finance, Assoċjazzjoni Ewropea li aħna affiljati magħha. Wara l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni, ser issibu artiklu miktub mill-President tal-MASS Alfred Portelli, li se jitkellem dwar din l-Ewwel Konferenza Internazzjonali […]
page 2 of 4
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.