February 21, 2019info@mass.org.mtMalta Association of Small Shareholders (MASS VO 0629)

SHAREHOLDERS NEWS APRIL 2018 WITH SUPPLEMENT No 35

Home / Info and Downloads / SHAREHOLDERS NEWS APRIL 2018 WITH SUPPLEMENT No 35

F’dan il-magazin numru 35 għax-xahar ta’ April 2018, u li kważi se jkun iddedikat kollu għal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu l-Minuti tal-LĠA 2018, moqrija fillaqgħa mill-Viċi PRO Anthony Said. Imbagħad għandkom id-Diskors tal-President Alfred Portelli. Wara ssibu ir-Rapport Amministrattiv moqri mit-Teżorier Saviour Buttigieg, fl-assenza tal-Assistant Segretarju. Wara ghandkom il-verżjoni blIngliż ta’ dan ir-rapport: MASS Administrative Report 2017. Imbagħad għandkom Rapport Segretarju Internazzjonali, ippreparat mis-Segretarju Internazzjonali Anthony Borg u moqri mill-Viċi President Anthony Farrugia fl-assenza tal-istess Borg, peress li kien fi Brussel fuq xoghol tal-MASS, billi attenda konferenza…  See more:  MASS News Letter 35   See more:  MASS News Letter Supplement No 35

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.