SHAREHOLDERS NEWS APRIL 2018 WITH SUPPLEMENT No 35

 In Info and Downloads, News

F’dan il-magazin numru 35 għax-xahar ta’ April 2018, u li kważi se jkun iddedikat kollu għal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu l-Minuti tal-LĠA 2018, moqrija fillaqgħa mill-Viċi PRO Anthony Said. Imbagħad għandkom id-Diskors tal-President Alfred Portelli. Wara ssibu ir-Rapport Amministrattiv moqri mit-Teżorier Saviour Buttigieg, fl-assenza tal-Assistant Segretarju. Wara ghandkom il-verżjoni blIngliż ta’ dan ir-rapport: MASS Administrative Report 2017. Imbagħad għandkom Rapport Segretarju Internazzjonali, ippreparat mis-Segretarju Internazzjonali Anthony Borg u moqri mill-Viċi President Anthony Farrugia fl-assenza tal-istess Borg, peress li kien fi Brussel fuq xoghol tal-MASS, billi attenda konferenza…  See more:  MASS News Letter 35   See more:  MASS News Letter Supplement No 35

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt