SHAREHOLDERS NEWS – APRIL 2022 – 70

 In Info and Downloads, News

Għeżież Azzjonisti, nispera li intom tajbin bħalma ninsabu aħna. Il-MASS bħalissa għaddejja b’ħidma sfiqa, kemm bil-Laqgħat Ġenerali Annwali (LĠA) tal-kumpaniji, kif ukoll b’laqgħat oħra mal-istess kumpaniji. Jiddispjaċina li għad baqa’ kumpaniji li qed jagħżlu li jagħmlu il-LĠA tagħhom virtwalment. Bi pjaċir ninfurmakom li b’ħidma kbira millMASS, ikkonvinċejna diversi kumpaniji, biex il-LĠA jagħmluha fiżikament u anke jxandruha dirett.  Aħna lil dawn il-kumpaniji nirringrazzjawhom ħafna ta’ dan il-ġest għax dawn il-laqgħat ta’ darba f’sena, l-Azzjonisti jkunu qed jistennewhom biex jisimgħu x’ġara mill-flus li huma jkunu investew u fl-istess ħin isiru mistoqsijiet spontanji fuq id-diskorsi li jsiru. Meta jsiru dawn il-Laqgħat inkunu qed ngħinu biex is-suq lokali jerġa’ jieħu r-ruħ. Ara altar: mass-news-letter-70

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt