SHAREHOLDERS NEWS JULY 2018 – No 39

 In Current Events, News

F’dan il-magazin numru 39 għax-xahar ta’ Settembru 2018, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu artiklu bl-Ingliż mis-Segretarju tal-MASS Saviour Buttigieg: BOV Meeting – Interim Results for Six-Month Period Ending June 2018. Imbagħad għandkom artiklu bil-Malti: Litteriżmu Finanzjarju Baziku, minn Lorna Vassallo. Fl-aħħar paġna ta’ din in-Newsletter, issibu wkoll l-Avviżi tal-Konferenza li jmiss ta’ Settembru, kif ukoll l-Applikazzjoni għal Sħubija fil-MASS.  See more: MASS News Letter 39

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt