SHAREHOLDERS NEWS – MARCH 2024

 In Current Events, Info and Downloads, News

Għeżież Azzjonisti,
Nispera li tinsabu tajbin bħalma qegħdin aħna. Ninsabu tassew sodisfatti wara l-attendenza tajba ħafna li kellna fil-laqgħa ġenerali annwali tal-MASS li saret filHilltop Gardens, in-Naxxar. Is-sala mlejnieha u dan lilna qed jagħtina kuraġġ kbir biex inkomplu nimxu ‘l quddiem. Bħalissa qed ninnutaw ukoll żjieda fil-membri ġodda, għax ħafna investituri żgħar issa qed jindunaw li x-xogħol li qed tagħmel il-MASS huwa ta’ benefiċċju kbir għalihom. Il-Kumitat il-ġdid se jibqa’ jimxi bir-ritmu li kien għaddej bih f’dawn l-aħħar snin u aħna se nibqgħu naħdmu biex l-investitur iż-żgħir jieħu dak li hu xieraq mill-investimenti li jkun għamel.  Aktar detali: mass-news-letter-81

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt