SHAREHOLDERS NEWS – NOVEMBER 2019 – No 47

 In Info and Downloads, News

F’din in-Newsletter, numru 47 għax-xahar ta’ Ottubru 2019, se ssibu l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu artiklu bl-Ingliż minn Eric Petroff u adattat mill-Assistent Segretarju Internazzjonali talMASS, Anthony Said: Callable Bonds: Leading a Double Life. Edward Rizzo se jagħtina it-tieni artiklu bl-isem: “Bond Issuer Rankings”. Fl-aħħar żewġ paġni ta’ din in-Newsletter, issibu xi Avviżi relatati mal-Assoċjazzjoni u l-Avviżi tal-Konferenza li jmiss ta’ Ottubru u l-Applikazzjoni għal Sħubija fil-MASS.  Full version: mass-newsletter-47

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt