‘Tifkira’ lill-ex President Manwel Farrugia

 In Past Events

Manwel mementofullQabel il-koferenza  publika li saret nhar it-Tlieta, 30 ta’ Settembru, fil Corinthia Hotel, St George’s Bay, il-President is-Sur Alfred Portelli, ta rigal lill-ex President is-Sur Manwel Farrugia. B’dispjaċir is-Sur Manwel ma setax jiġi għal din l-okkażjoni u għalhekk stedinna ‘l ibnu Robert  biex jiġi minn floku. Fir-ritratt jidher is-Sur Manwel fid-dar tiegħu.

‘Manwel’, kif kien iridna nindirizzawh, irtira mill-ħajja publika wara ħafna snin ta’ ħidma f’għaqdiet tal-volontarjat u assoċjazzjonijiet oħra.

Il-Kumitat tal-MASS ra li jkun tassew xieraq li juri l-apprezzament tiegħu lis-Sur Manwel li b’għaqal u b’esperjenza mexxa ‘l MASS fi żmien diffikultuż. Għalhekk tah din it-tifkira żgħira iżda li tfisser ħafna għalih, kif qalilna hu stess.

Aħna lkoll nixtiqulu ‘għomor twil’.

GRAZZI Manwel.

 

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt