Konferenza Pubblika

 In Past Events

Il-Pubbliku huwa mistieden għal konferenza bil-Malti:
Dr Ivan Grixti, Lettur fl-Universita ta’ Malta, jitkellem dwar ‘Statement of Financial Cash Flow’ tal-kumpaniji. Ikun hemm ħin għal mistoqsijiet.
Post: Radisson Blu Resort, St Julians.
Data: It-Tlieta, 21 ta’ Ġunju 2016
Ħin: Kafè fis-6:00pm. Taħdita mis-6:30 sat-8:00pm.
Dħul b’xejn. L-International Hotels Investments p.l.c. bħal drabi oħra, offrew l-użu tas-sala mingħajr ħlas.
Parking pubbliku barra l-ħotel.

The public is invited to a conference in Maltese.
Dr. Ivan Grixti, Lecturer at the University of Malta, will deliver a talk in Maltese on ‘Statement of Financial Cash Flow’ of companies. There will be ample time for questions.
Venue: Radisson Blu Resort, St Julians with kind permission of International Hotels Investments p.l.c.
Date: Tuesday, 21 June 2016
Time: Coffee at 6:00PM followed by the talk till 8:00PM.
Entrance Free.
Public Parking close to the hotel.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt