Laqgħa Ġenerali Annwali (LĠA) – 17 TA’ MARZU 2020

 In Future Events, Info and Downloads, News, Uncategorized

Il-LĠA se’ ssir nhar il-Ħamis, 17 ta’ Marzu, 2020, fis-6.00PM, fil-Borża ta’ Malta il-Belt Valletta.

Malta Association of Small Shareholders VO 0629

C/O Malta Stock Exchange Plc. Garrison Chapel, Castille Place, Valletta VLT 1063e-mail: info@mass.org.mt Website: www.mass.org.mt

             Aġenda:

I.          Ħatra ta’ Ċerpersin

II.        Minuti tal-Laqgħa Ġenerali Annwali 2019

III.       Diskors tal-President

IV.      Rapport Amministrattiv

V.        Rapport Finanzjarju

VI.      Emendi għall-Istatut (jekk ikun hemm)

VII.     Mozzjonijiet (jekk ikun hemm)

VIII.   Ħatra ta’ Reviżuri

IX.      Ħatra ta’ Tellers (jekk meħtieġ)

X.        Elezzjoni tal-Kumitat (jekk meħtieġ)

Il-membri huma mitluba jattendu.

Il-Kandidat u min jipproponieh, iridu jkunu membri li ħallsu t-tessera għas-Sena 2019, li nkun kandidat għall-Elezzjoni tal-Kumitat 2020 u li nimxi skont l-Istatut tal-MASS. L-applikazzjoni tista’ tibgħatha bil-posta, jew skanjata u mibgħuta b’imejl lil: info@mass.org.mt.Applikazzjonijiet jintlaqgħu għand il-Kumitat sal-5:00 pm ta’ nhar it-Tnejn 16 ta’ Marzu 2020

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt