July 16, 2018info@mass.org.mtMalta Association of Small Shareholders (MASS VO 0629)

Laqgħa Ġenerali Annwali

Home / Past Events / Laqgħa Ġenerali Annwali

Avviż għall-Laqgħa Ġenerali Annwali (LĠA) 2016

Għażiż/a Membru,

Il-LĠA se’ ssir nhar it-Tlieta, 26 ta’ Jannar, fis-6.00PM, fil-Corinthia Palace Hotel & Spa Ħ’Attard.

  1. Ħatra ta’ Ċerpersin
  2. Minuti tal-Laqgħa Ġenerali Annwali 2015
  3. Diskors tal-President
  4. Rapport Amministrattiv
  5. Rapport Finanzjarju
  6. Emendi għall-Istatut (jekk ikun hemm)
  7. Mozzjonijiet (jekk ikun hemm)
  8. Ħatra ta’ Reviżuri
  9. Ħatra ta’ Tellers (jekk meħtieġ)
  10. Elezzjoni tal-Kumitat (jekk meħtieġ)

Il-membri li ħallsu t-tessera għas-sena 2015 u 2016 huma mitluba jattendu.

L-applikazzjoni tal-kandidati għall-Elezzjoni tal-Kumitat, li tinstab fix-Shareholder’s News Nru 15, trid tasal għand is-Segretarju sas-6:00PM ta’ nhar it-Tlieta, 19 ta’ Jannar 2016.

NOTA: Il-membri li għad ma ħallsux it-tessera, u dawk li jixtiequ jissieħbu, huma ġentilment mitluba li  jħallsu billi jibgħatu ċekk lit-Teżorier, jew bl-internet banking. Jingħataw it-tessera u kalendarju.

Jekk jista’ jkun għandhom jagħmlu dan qabel / jew dakinhar tal-Konferenza Ġenerali Annwali ta’ nhar it-Tlieta, 26 ta’ Jannar 2016.

Lawrence Mifsud

Segretarju

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.