Public Conference

 In Past Events

Il-Pubbliku huwa mistieden għal konferenza bil-Malti:
Kelliem: Is-Sur Geoffrey Bezzina, BA (Hons.) Banking & Finance, MA European Studies.

Is-Sur Bezzina li kien Manager mall-MFSA, illum hu Chairman tal-Board of Management and Administration tal-Uffiċċju tal-Arbitru Finanzjarju.
Suġġett: Il-funzjoni ta’ dan l-istess Uffiċċju tal-Arbitru Finanzjarju.
Post: Malta Stock Exchange, Castille Square, Valletta.
Data: It-Tlieta, 15 ta’ Novembru 2016
Hin: mis-6:30 sat-8:00pm.

Malta Stock Exchange
Dħul b’xejn.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt