SHAREHOLDERS NEWS – APRIL 2020 – NO 51

 In Info and Downloads

Ħbieb, qed nerġgħu niltaqgħu magħkom permezz tal-fuljett informattiv tagħna, imma minħabba raġunijiet ovji, qed nibgħatulkom dan il-fuljett diġitalment biss permezz tal-imejl. Ninsabu fix-xahar ta’ April, imsakkrin ġewwa djarna minħabba dan il-virus infettiv.Tiskanta kif mikrobu li ma jidhirx, mhux biss waqqaf il-progress ta’ pajjiżna, imma waqqaf lid-dinja. Ilproblema hi, li ma nafux kemm se ndumu hekk.  Read more: mass-newsletter-51

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt