SHAREHOLDERS NEWS – JANUARY 2021 – NO 56

 In Info and Downloads, News

Ħbieb, bdejna sena ġdida, wara li kellna sena mill-agħar minħabba l-pandemija; kif tafu s-swieq finanzjari marru ħażin u barra minhekk aħna tal-MASS, kellna sena mill-aktar diffiċli, minħabba li ma għamilniex aktar laqgħat pubbliċi u għaldaqstant ma ltqajniex magħkom. Kellna diversi laqgħat virtwali u kif tafu, meta ma tiltaqax wiċċ imb wiċċ, diffiċli tesprimi ruħek, imma aħna xorta għamilna li stajna biex inwasslu l-messaġġ tagħna. Forsi ssaqsuni, kontu kuntenti bl-andament tal-laqgħat u tas-suq inġenerali; ngħidilkom b’dispjaċir li le. Aktar: mass-news-letter-56

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt