SHAREHOLDERS NEWS – JUNE 2022 – 72

 In Info and Downloads

Nispera li intom tajbin bħalma ninsabu aħna. Minkejja li s-sajf, il-ħidma tal-MASS kompliet għaddejja b’ritmu mgħaġġel ħafna, kemm bil-Laqgħat Ġenerali Annwali tal-Kumpaniji u laqgħat oħra f’Ġunju, b’kollox kellna madwar 24 impenn – rekord assolut. Minkejja li dan ix-xahar kien stressanti għalina, aħna xorta nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna favur tagħkom l-investituri, sabiex inwasslu l-mistoqsijiet, il-preokkupazzjonjiet u l-messaġġi tagħkom. Tajjeb ngħidu wkoll li qed insibu koperazzjoni minn ħafna kumpaniji. Grazzi għallħidma tal-MASS, ħafna kumpaniji semgħu l-appell tagħna u għażlu li jagħmlu l-LĠA bil-preżenza talAzzjonisti. Dan ikompli jgħin biex is-suq lokali jitjieb għax tiżdied l-informazzjoni. Aktar: mass-news-letter-72

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt