SHAREHOLDERS NEWS MARCH 2019 – NO 43

 In Current Events, News

 

F’din in-Newsletter numru 43 għax-xahar ta’ Marzu 2019, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Imbagħad għandkom artiklu miktub mill-President tal-MASS Alfred Portelli: L-MFSA tniedi il-Viżjoni 2021. Wara ser issibu artiklu bl-Ingliż: What are Leading, Lagging and Coincident Indicators?, mill-Assistent Segretarju Internazzjonali Anthony Said. Ikun imiss artiklu qasir tiegħi: Bids and Offers. Imbagħad ikun imiss artiklu ieħor bl-Ingliż mis-Sur Edward Rizzo: The 2018 Equity Market review – Part 2, fejn ikompli mill-ħarġa ta’ Frar. Fl-aħħar żewġ paġni ta’ din in-Newsletter, issibu l-Avviż tal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-MASS, l-Avviżi tal-Konferenzi li jmiss ta’ Marzu u Mejju u l-Applikazzjoni għal Sħubija fil-MASS. Read more: MASS Newsletter 43

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt