SHAREHOLDERS NEWS – MARCH 2022 – 68

 In Info and Downloads

Għeżież Azzjonisti, nispera li intom tajbin bħallma ninsabu aħna. Minkejja li ma tantx qed niltaqgħu magħkom, aħna tal-MASS xorta għaddejjin b’ ħidma sfieqa, biex dejjem nippruvaw intejbu l-qagħda tagħna l-Investituri żgħar. Kif tafu daqsna, wara li konna qed nieħdu r-ruħ, meta qed neħilsu minn din il-pandemija, issa nqalgħet il-gwerra u kollox reġà niżel ‘l isfel. Imma aħna mhux ser naqtgħu qalbna malajr u kif se taraw minn dan il-fuljett, Frar kien mimli bil-laqgħat li aħna għamilna ma’ diversi Entitajiet. Aktar: mass-news-letter-68

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt