SHAREHOLDERS NEWS – MAY 2021 – 59

 In Info and Downloads, News

Naħseb issa kulħadd jinsab naqra aħjar u qed nieħdu r-ruħ, wara li n-numri ta’ dawk li qed jinlaqtu bil-covid-19, issa huwa baxx ħafna. Nispera li nibqgħu
sejrin hekk, forsi fl-aħħar neħilsu minn din il-pandemija u nerġgħu għar-rutina tas-soltu.  Aħna se nibqgħu impenjati li kif jagħddi kollox, nagħmlu laqgħa għall-membri kollha tal-MASS, ħalli nisimgħu minn għandkom x’għandkom xi tgħidulna u wara nispiċċaw b’riċeviment bla ħlas għal dawk il-membri kollha li jkollhom il-miżata mħallsa. Għaldaqstant nitolbukom biex tibgħatulna l-miżata bil-posta, kif ukoll dawk li mhux imseħbin fil-MASS, ifittxu jinkitbu minnufih. Aktar: mass-news-letter-59

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt