SHAREHOLDERS NEWS – MAY 2022 – 71

 In Info and Downloads, News

Għeżież Azzjonisti, nispera li intom tajbin bħalma ninsabu aħna. Il-ħidma tal-MASS kompliet għaddejja b’ħidma kbira, kemm bil-Laqgħat Ġenerali Annwali tal-kumpaniji bħax-xahar l-ieħor,
kif ukoll b’laqgħat oħra mal-istess kumpaniji. Innutajna li diversi kumpaniji għażlu li jagħmlu l-Laqgħat Ġenerali Annwali bil-preżenza tal-Azzjonisti. Oħrajn b’dispjaċir għażlu li jagħmluhom virtwalment u agħar minn hekk kien hemm min lanqas biss xandarhom dirett. Grazzi lill-MASS li kkonvinċejna diversi kumpaniji, biex il-Laqgħa Ġenerali Annwali jagħmluha fiżikament u anke jxandruha diretta. Grazzi wkoll tmur għal dawn il-kumpaniji. Dawk li qed jagħżlu li jagħmluhom virtwalment mhux qed jgħinu lis-suq lokali. Kif għidtilkom fl-aħħar ħarġa, fl-10 ta’ Ġunju ktibna wkoll fuq din il-kwistjoni (Avviż Legali 288/2020) lill-Ministru tas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne, imma sakemm qed nikteb ma ħadniex risposta. Issa aktarx ikollna skuża oħra għax in-numri tal-Covid-19 reġgħu qed jiżdiedu. Ara aktar: mass-news-letter-71

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt