SHAREHOLDERS NEWS DECEMBER 2018 – NO 41

 In Info and Downloads, News

F’dan il-magazin numru 41 għax-xahar ta’ Diċembru 2018, se ssibu: l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni. Wara ser issibu L-Investitur Malti jħares l-Ewwel lejn is-Sigurtà qabel il-Qliegħ, mill-President talMASS, is-Sur Alfred Portelli, fejn jagħti informazzjoni dettaljata tal-istħarriġ li konna għamilna xhur ilu u jittratta ir-riżultat ta’ dan il-kwestjonarju. Imbagħad għandkom artiklu bl-Ingliż mis-Sur Vinvent E. Rizzo: The Cost of Regulation on Small Retail Investors. Fl-aħħar żewġ paġni ta’ din in-Newsletter, issibu l-Applikazzjoni għal Sħubija fil-MASS, l-Avviżi tal-Konferenzi li jmiss ta’ Diċembru 2018 u Jannar 2019 u l-Awguri tagħna għall-festi li ġejjin. Reed more: MASS NL 41

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt