SHAREHOLDERS NEWS – SEPTEMBER 2019 – NO 46

 In Past Events

F’din in-Newsletter, numru 46 għax-xahar ta’ Awwissu 2019, se ssibu l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni u li kienu bosta f’dan il-perjodu. Wara ser issibu artiklu bil-Malti miktub mill-President tagħna Alfred Portelli: “Malta: Platform għall-Innovazzjoni”, li kien is-suġġett tat-12-il Konferenza Annwali ta’ Finance Malta u li għaliha kull sena nkunu mistiedna. Għandna wkoll Ittra minn fost il-ħafna li nirċevu mill-membri tal-MASS. Imbagħad għankom artiklu interessanti bl-Ingliż minn Viktor Holyanych bis-suġġett: “What Maltese Investors could do to guard and multiply their Capital”. Edward Rizzo jagħtina artiklu ieħor: “Bond Issuer Rankings”. Full version in PDF: mass-newsletter-46

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt