SHAREHOLDER’S NEWS – NOVEMBER 2017 – No 31

 In Info and Downloads, News

Din ir-rivista numru 31 tax-xahar ta’ Novembru 2017, qed tkun ħarġa speċjali ddedikatha kollha kemm hi għall-Konferenza Internazzjonali Dwar id-Drittijiet tal-Azzjonisti, organizzatha mill-MASS flimkien mal-Better Finance, Assoċjazzjoni Ewropea li aħna affiljati magħha. Wara l-Editorjal u l-Impenji tal-MASS miktuba minni, ser issibu artiklu miktub mill-President tal-MASS Alfred Portelli, li se jitkellem dwar din l-Ewwel Konferenza Internazzjonali tal-Better Finance. Wara ssibu Opening Remarks on the Conference ‘The New EU Shareholder Rights Directive’, mis-Segretarju Internazzjonali tal-MASS, Anthony Borg. … See more: Mass Newsletter 31

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt