SHAREHOLDERS NEWS – JANUARY 2024

 In Info and Downloads, News

Għeżież Azzjonisti, nispera li intom tajbin bħalma ninsabu aħna. Jekk Alla jrid, bdejna sena ġdida u l-ħidma tal-MASS tibqa’ dejjem għaddejja, kemm b’laqgħat ma’ Kumpaniji, Awtoritajiet u individwi, fejn inressqu suġġerimenti u mistoqsijiet, biex dejjem intejbu s-suq lokali għall-benefiċċju tal-Investituri ż-żgħar. Issa, minn dan ix-xahar ukoll, bdejna nippreparaw biex nagħmlu l-laqgħa ġenerali annwali tagħna u l-ħsieb huwa li ssir f’Marzu. Għaldaqstant inħeġġukom minn issa, biex kif titħabbar id-data, tkunu ppreparati biex tattendu u tressqu s-suġġerimenti, kjarifiki, kritika u xi mistoqsijiet li jista’ jkollkom, ħalli nkomplu ntejbu l-qagħda tal-Assoċjazzjoni MASS u b’hekk tibbenefikaw intom il-membri. Għaldaqstant inkomplu nħeġġu biex aktar Investituri żgħar jidħlu membri fil-MASS sabiex nikbru u nissaħħu. Aktar:  mass-news-letter-79

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt